Zespół Szkół Poligraficznch im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

RSS Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Poligraficznych > Menu Przedmiotowe > Deklaracja dostępności > Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

  Drukuj
 

Deklaracja dostępności Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

Zespół Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do Biuletynu Informacji Publicznej Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2011-12-12
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-12-13

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

 1. Brak jest transkrypcji opisowej niektórych materiałów dźwiękowych.
 2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
 3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
 4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
 5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
 6. Część zdjęć nie posiada opisu alternatywnego.
 7. Na niektórych stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
 8. Niektóre elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
 9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. E- mail do osoby kontaktowej: sekretariat@zspoligraf.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 022 831 17 12. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć do podmiotu skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury skargę można złożyć do Rzecznika Praw Obywatelskich https://www.rpo.gov.pl/pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Zespołu Szkół Poligraficznych im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy skrzyżowaniu ulic Stawki i Jana Pawła II.

Dojścia piesze są od ulic Stawki, Jana Pawła II i Dzikiej. Przejścia dla pieszych od ul. Stawki, Jana Pawła II i Dzikiej posiadają sygnalizację świetlną. Chodnik dla pieszych  ma wydzielony pas dla rowerzystów.

Najbliższa stacja PKP Dworzec Gdański znajduje się w odległości do ok.1600 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych, ruchomych i windy.

Dojście na perony schodami stałymi , ruchomymi i windami. Ponadto jest jeszcze przejście podziemne do stacji metra - Ratusz Arsenał oraz winda dla osób niepełnosprawnych i dzieci przewożonych w wózku.

Najbliższe przystanki autobusowe i tramwajowe znajdują się w odległości 100 m.

Najbliższe miejsce parkingowe znajduje się na chodniku w odległości kilku metrów od wejścia do Szkoły.

Uwaga: informacje dotyczące transportu publicznego mogą ulec zmianie, zaleca się sprawdzić aktualne informacje na stronie: https://www.wtp.waw.pl/

  Wejście do budynku

Wejście do Szkoły jest oznakowane, znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. Stawki - jest wyposażone w drzwi dwuskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia.

W budynku nie ma wind.

Brak windy do celów ewakuacyjnych.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego do pobrania [tutaj]

 

 

 
 
Wprowadził Kołucka Beata (Zespół Szkół Poligraficznych) 23-09-2020
Aktualizujący Kołucka Beata (Zespół Szkół Poligraficznych) 14-04-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.bprugar 14-04-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 14-04-2021
Liczba odwiedzin: 746