Zespół Szkół Poligraficznch im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
szukaj 
szukaj w   
Wyszukiwanie zaawansowane
 

Biuletyn Informacji Publicznej

Informacja o kanałach RSS Wersja mobilna Wersja dla niepełnosprawnych
 

BIP - Zespół Szkół Poligraficznych > Menu Przedmiotowe > Dokumenty > Dokumenty

Dokumenty

  Drukuj
 

 

Treść

 

Odnośniki

 

Załączniki

NAJWAŻNIEJSZE AKTY PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA OŚWIATOWEGO

1. Ustawa z dnia 7 września 1991 t. o systemie oświaty wraz z obowiązującym

    od 01.09.2015 rozdziałem 2a i 3b [wersja PDF]

2. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela

3. Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej

4. Rozporządzenie w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania [wersja PDF]

5. Rozporządzenie w sprawie matury [wersja PDF]

6. Rozporządzenie w sprawie egzaminu z kwalifikacji [wersja PDF]

7. Rozporządzenie w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy

   psychologiczno -  pedagogicznej [wersja PDF]

8. Ustawa - Prawo oświatowe [wersja PDF]

 

DOKUMENTY SZKOLNE

1. Statut Zespołu Szkół Poligraficznych [wersja PDF]

2. Statut Technikum Poligraficznego 2020 [wersja PDF]

3. Statut Szkoły Branżowej I Stopnia 2020 [wersja PDF]

4. Regulamin Rady Rodziców [wersja PDF]

5. Rezygnacja z zajęć wychowania do życia w rodzinie [wersja PDF]

--------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Program wychowawczo - profilaktyczny  2020/2021 2020_program_wychowawczo_profilaktyczny_ZSP.pdf

7. Wewnątrzszkolny System Doradztwa Zawodowego:   http://www.zspoligraf.pl/doradztwo-zawodowe

--------------------------------------------------------------------------------------------------

8. Regulamin Funduszu Zdrowotnego Zespołu Szkół Poligraficznych [wersja PDF]

9. Regulamin Funduszu Socjalnego Zespołu Szkół Poligraficznych [wersja PDF]

      ZFS - wniosek o zapomogę [wersja PDF]

      ZFS - wniosek o dofinansowanie wypoczynku [wersja PDF]

      ZFS - wniosek o pożyczkę [wersja PDF]

      ZFS - oświadczenie o dochodach [wersja PDF]

10. Regulamin wynagradzania [wersja PDF]

     a) załącznik obowiązujący od dnia 13.10.15 do Zarządzenia Dyrektora nr 21/2015 z 

        dnia 29.09.2015 [wersja PDF]

11. Regulamin szatni uczniowskiej [wersja PDF]

12. Instrukcja bezpieczeństwa pożarowego [wersja PDF]

 

 
 
Wprowadził BZMW/ext.ABieniek 28-05-2012
Aktualizujący Kołucka Beata (Zespół Szkół Poligraficznych) 15-06-2021
Zatwierdzający bzmw/ext.bprugar 16-06-2021
Publikujący Makarewicz Andrzej (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 16-06-2021
Liczba odwiedzin: 6464