Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Status prawny

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Status

Status Prawny

Szczególna forma prawna: oświatowa jednostka organizacyjna m.st. Warszawy 

Rodzaj działalności: działalność wspomagająca edukację

Organ prowadzący Szkołę: Urząd m.st.Warszawy

Nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie

Teren Szkoły: własność Skarbu Państwa

Budynki, budowle i wyposażenie Szkoły: własność m.st.Warszawy

Finansowanie: Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzącyWprowadził BZMW/ext.ABieniek 2012-02-01
Aktualizujący Kołucka Beata (Zespół Szkół Poligraficznych) 2019-12-13
Zatwierdzający bzmw/ext.bprugar 2019-12-16
Publikujący Bartold Jan (GP) (Gabinet Prezydenta (GP)) 2019-12-16
Wersja standardowa