Kanał Wyżej
Status

Status Prawny
Szczególna forma prawna: oświatowa jednostka organizacyjna m.st. Warszawy 
Rodzaj działalności: działalność wspomagająca edukację
Organ prowadzący Szkołę: Urząd m.st.Warszawy
Nadzór pedagogiczny nad Szkołą: Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie
Teren Szkoły: własność Skarbu Państwa
Budynki, budowle i wyposażenie Szkoły: własność m.st.Warszawy
Finansowanie: Statutowa działalność Szkoły jest finansowana przez organ prowadzącyStrona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Status

Wersja standardowa