Biuletyn Informacji Publicznej m.st. Warszawy


Menu

Bieżący katalog: Kompetencje

Katalog wyżej: Menu Podmiotowe

Lista artykułów:


Kompetencje

Kompetencje

Organami Zespołu Szkół Poligraficznych są:

1.  Dyrektor Szkoły
2.  Rada Pedagogiczna
3.  Rada Rodziców
4.  Samorząd Uczniowski

Kompetencje wyżej wymienionych organów określają:

  • Statut Technikum Poligraficznego
  • Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania 
  • Regulamin Rady Pedagogicznej
  • Regulamin Rady Rodziców
  • Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Wprowadził BZMW/ext.ABieniek 2012-02-01
Aktualizujący bzmw/ext.abieniek 2018-05-21
Zatwierdzający bzmw/ext.bprugar 2018-05-21
Publikujący Świeca Jakub (Gabinet Prezydenta (GP)) 2018-05-21
Wersja standardowa