Kanał Wyżej
Kompetencje

Kompetencje
Organami Zespołu Szkół Poligraficznych są:
1.  Dyrektor Szkoły
2.  Rada Pedagogiczna
3.  Rada Rodziców
4.  Samorząd Uczniowski
Kompetencje wyżej wymienionych organów określają:
Statut Technikum Poligraficznego Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania  Regulamin Rady Pedagogicznej Regulamin Rady Rodziców Regulamin Samorządu Uczniowskiego


Strona główna
Rejestr zmian
MENU
Dokumenty
Kompetencje

Wersja standardowa